Taula de PLLs

Agruparem les 21 permutacions del darrer pas del mètode Fridrich (Permutation of Last Layer o PLL) en grups per a fer més fàcil el seu aprenentatge.

El primer grup són els algorismes que només permuten les arestes de l'últim pis, i n'hi ha 4:

U' PLL de la U R2 U' R' U' R U R U R U' R
U PLL de la U' R' U R' U' R' U' R' U R U R2
H PLL de l'H M2 U M2 U2 M2 U M2
Z PLL de la Z M2 U M2 U M' U2 M2 U2 M' U2

 

El segon grup són els algorismes que només permuten vèrtex, i n'hi ha 3:

A' PLL de l'A' (x') R U' R D2 R' U R D2 R2
A PLL de l'A (x') R2 D2 R' U' R D2 R' U R'
E PLL de l'E (x') R U' R' D R U R' u2 R' U R D R' U' R

 

El tercer grup està format pels algorismes que intercanvien dos vèrtex i dues arestes oposades, n'hi ha 4:

T

PLL de la T

R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'

F

PLL de la F

(U2) R' U R U' R2 F' U' F U R F R' F' R2 U'

N1

PLL de la N(1)

R' U L' U2 R U' L R' U L' U2 R U' L U'

N2

PLL de la N(2)

L U' R U2 L' U R' L U' R U2 L' U R' U

 

El quart grup està format pels algorismes que intercanvien dues arestes adjacents i dos vèrtex, n'hi ha 5:

Y

PLL de la Y

(F R U') (R' U' R U) (R' F') (R U R' U') (R' F R F')

R1

PLL de la R'

(R' U2) (R U2) (R' F R U R' U') (R' F' R2 U')

R2

PLL de la R

(L U'2) (L' U'2) (L F' L' U' L U) (L F L'2 U)

J

PLL de la J

(R U R' F') (R U R' U') (R' F) (R2 U') (R' U')

L

PLL de la L

(U') L' U2 L U L' U2 R U' L U R'

V

PLL de la V

(R' U R' d') x (l' U R' U') (l R U') (R' U R U)

 

I l'últim grup està format per les anomenades "G", permutacions que intercanvien 3 vèrtex i 3 arestes. N'hi ha 4 (l'original, la seva inversa, la seva simètrica i la inversa de la simètrica):

G1

PLL de la G(1)

(R'2 u' R U') (R U R' u R2) y (R U' R')

G2

PLL de la G(2)

(R'2 u) (R' U R' U' R u') R'2 y' (R' U R)

G3

PLL de la G(3)

(R' U' R) y (R'2 u R' U) (R U' R u' R'2)

G4

PLL de la G(4)

(R U R') y' (R'2 u' R U') (R' U R' u R2)