Normes de la competició

En aquesta pàgina es troba la normativa oficial de les competicions redactada per la World Cube Association (WCA) i traduïda al català.

 Continguts


 

Article 1: Membres Oficials

1b) L'equip organitzador d'un campionat és responsable de:

    * 1b1) Tenir tots els arranjaments necessaris abans i durant el campionat.
    * 1b2) Tenir una còpia impresa o electrònica del reglament de la WCA disponible durant el campionat.

1c) El delegat de la WCA d'un campionat és responsable de:

    * 1c1) Informar a l'equip de la WCA sobre si totes les normes de la WCA han estat complertes durant el campionat. Els informes han d'estar disponibles abans que passi una setmana del final del campionat.
    * 1c2) Informar a l'equip de la WCA sobre el total desenvolupament del campionat, i sobre els incidents. Els informes han d'estar disponible abans que passi una setmana del final del campionat.
    * 1c3) Emissió dels resultats del campionat a l'equip de la WCA. Els resultats haurien d'estar disponibles al final de l'últim dia del campionat.
    * 1c4) Enviar correccions dels resultats d'un campionat l'equip de la WCA. Les correccions haurien d'estar disponibles abans que passi una setmana del final del campionat.
    * 1c5) Assessorar els altres membres oficials quan sigui necessari.
    * 1c6) Aprovar tots els esdeveniments i els formats d'un campionat, abans que comenci aquest i quan els canvis siguin necessaris durant el campionat.
    * 1c7) Prendre decisions sobre la desqualificació d'un participant del campionat, com són descrites en altres articles.
    * 1c8) Proveir els scrambles.

1d) Cada esdeveniment ha de tenir un jutge principal. El jutge principal és responsable de:

    * 1d1) Assegurar-se que el reglament es compleix.
    * 1d2) Decisions de desqualificació d'un participant per a un esdeveniment, tal com es descriuen en altres articles.
    * 1d3) Decisions de començar una ronda més tard o més aviat de l'horari. En cas d'haver un canvi en l'horari, hauria de ser anunciat clarament a tots els participants.

1e) Cada esdeveniment ha de tenir un o més jutges.

    * 1e1) Un jutge d'un esdeveniment és el responsable de l'execució dels procediments de l'esdeveniment.
    * 1e2) Tots els participants han d'estar disponibles per a fer de jutges, si és necessitat per l'equip organitzador. Penalització: desqualificació del participant del campionat.

1F) Cada esdeveniment (excepte per a puzles que no necessiten ser barrejats) ha de tenir un o més barrejadors.

    * 1f1) Un barrejador per a un esdeveniment és responsable d'aplicar la seqüència de barreja per al puzle.
    * 1f2) Tots els participants han d'estar disponibles per a barrejar, si és necessitat per l'equip organitzador. Penalització: desqualificació del participant del campionat.

1g) Cada esdeveniment ha de tenir un o més anotadors de resultats.


    * 1g1) Un anotador de resultats per a un esdeveniment és responsable d'anotar els resultats de l'esdeveniment.
    * 1g2) Els canvis en els fulls de resultats només han de ser realitzats amb el consentiment del jutge principal.

1h) Els participants poden ser dividits en grups per manejar grans esdeveniments o per permetre que els participants puguin ajudar barrejant o jutjant.

    * 1h1) Els jutges / barrejadors competint en una ronda no han de jutjar o barrejar en el seu propi grup, fins que hagin completat tots els seus intents de la ronda.
    * 1h2) Els grups han de tenir diferents seqüències de barreja.

1i) El delegat de la WCA (abans que el campionat comenci) i el jutge principal (abans que un esdeveniment comenci) han de ser anunciats als participants.
1J) Els membres oficials poden competir en el campionat, però un jutge principal per a un esdeveniment no pot competir en aquest esdeveniment, llevat que el delegat WCA sigui també el jutge principal.
1k) Els membres oficials poden tenir diversos rols simultanis (equip de l'organització, delegat de la WCA, jutge principal, jutge, anotador de resultats, barrejador).

 

Article 2: Participants

2a) Qualsevol persona pot ser un participant durant un campionat, si:

    * 2a1) accepta el reglament de la WCA;
    * 2a2) compleix els requisits del campionat, els quals han d'haver estat anunciats clarament abans del campionat;
    * 2A3) no està suspès per l'equip de la WCA.

2b) Els participants menors de 18 anys han de demanar permís als seus pares / tutors.
2c) Els usuaris registrats han de proporcionar tota la informació requerida (com a mínim: nom, país, data de naixement, sexe, informació de contacte, categories escollides) perquè el seu registre sigui considerat complet.
2d) Tota la informació (exceptuant: nom, país, data de naixement, sexe, categories escollides i resultats del campionat) han de ser usats únicament per al campionat, i poden ser donats a altres organitzacions / persones únicament amb el permís del participant .
2e) Els participants han de tenir passaport / document d'identificació durant el registre al local per demostrar la seva identitat.

    * 2E1) Els participants poden representar el país del qual tenen nacionalitat.
    * 2e1a) Els països elegibles estan definits en la Llista de la Viquipèdia d'estats sobirans ("Estats sobirans internacionalment reconeguts" i "Altres estats").
    * 2e2) Els participants amb més d'una nacionalitat poden canviar de país que representen en el seu primer campionat de l'any.

2f) Els participants han d'obeir les normes del local i les normes de conducta de manera considerada amb els altres durant el desenvolupament del campionat i mentre romanguin al local.
2g) Els participants han de romandre quiets quan estiguin en l'àrea de competició designada. Parlar està permès, però sempre a un nivell raonable, i lluny dels que estiguin competint.
2h) Els participants han d'estar vestits completament. Els participants poden vestir amb texans, pantalons, pantalons curts, pantalons d'esport, faldilla, portar calçat, samarretes o vestits. Es pot portar barret. La roba no ha d'expressar llenguatge vulgar o tenir imatges inapropiades.
2i) Mentre competeix, el participant no pot utilitzar equips de so o altres equips electrònics (com walkmans, audiòfons o llums addicionals).
2J) La desqualificació d'un participant d'un esdeveniment pot ser duta a terme pel jutge principal si el participant no es presenta a temps a la ronda d'un esdeveniment.
2k) La desqualificació d'un participant del campionat pot ser duta a terme pel delegat de la WCA per les següents raons:

    * 2k1) el participant no es presenta a temps al registre de participants durant el campionat;
    * 2K2) el participant és sospitós de fer trampa o enganyar els membres oficials durant el campionat;
    * 2k3) el participant es comporta de manera il.lícita, violenta o indecent, o danya intencionadament instal.lacions del local o alguna persona al local;
    * 2k4) el participant interfereix o es converteix en una distracció estrident per als altres participants durant el campionat;
    * 2K5) el participant es nega a acceptar alguna de les normes de la WCA durant el campionat.

2k6) L'equip de la WCA pot suspendre temporalment a un participant si l'equip de la WCA decideix que aquest participant desacredita la comunitat amb una conducta descrita en els articles 2K2, 2k3, 2k4 o 2K5.
2l) Les desqualificacions ocorren immediatament o després d'un avís en base a la naturalesa de la infracció.
2m) Els participants no tenen dret a cap reemborsament de cap despesa que hagin tingut amb motiu o com a resultat del campionat.
2n) Els participants poden discutir de forma verbal amb el delegat de la WCA una resolució.
2n) Les discussions són només possibles durant el campionat, com a molt 30 minuts després que l'incident que ha provocat la discussió hagi passat, i abans que hagi començat la següent ronda de l'esdeveniment.
2p) Les discussions han de ser tractades pel delegat de la WCA abans que la següent ronda de l'esdeveniment hagi començat.
2q) Les discussions són només possibles amb els paràmetres de discreció de l'equip organitzador. Cap discussió és possible sobre el reglament de la WCA.
2r) El participant ha d'acceptar la decisió final del delegat de la WCA. Penalització: desqualificació del participant del campionat.
2S1) Per participants amb problemes auditius, els jutges poden reemplaçar les instruccions vocals per senyes amb les mans.
2s2) Per participants amb deficiències físiques, els jutges poden ajudar-los posant en marxa i parant el timer.
2s3) Per participants amb deficiències visuals, la inspecció i resolució pot realitzar amb un puzle amb diferent textura o objectes en Braille. La fase de resolució s'ha de fer de manera acord amb les normes de resolució a cegues. Per als esdeveniments a cegues, la fase de resolució s'ha de fer amb un puzle que tingui adhesius o tils (plàstics) normals.
2t) Abans del campionat tots els participants haurien d'estar familiaritzats amb el reglament de la WCA.

 

Article 3: Puzles

3a) Els participants han de portar i utilitzar els seus propis puzles. Els participants poden utilitzar puzles prestats d'un altre participant, sempre que ambdós participants estiguin preparats per competir quan siguin avisats per a això.
3b) Els puzles han de funcionar de manera raonable, perquè una barreja normal sigui possible.
3c) El participant ha d'usar qualsevol esquema de color per un puzle cúbic, de manera que el puzle mostri un sol color per cara en la seva forma resolta. Per a altres puzles el participant ha de fer servir una variació que tingui la mateixa quantitat de moviments, posicions i solucions que les que té el puzle original.
3d) Els puzles han de tenir adhesius de colors, tils de colors (plàstics), textures o colors pintats.
3d1) Els puzles que utilitzin textures hauran de tenir diferents colors a cada cara per ajudar a barrejar i a arbitrar.
3e) Els colors dels puzles han de ser sòlids, el mateix per color, i clarament distingibles dels altres colors.

    * 3e1) Els adhesius / tils / textures / pintures poden mostrar una imatge (d'un color), sempre que totes les adhesius / tils / textures / pintures tinguin la mateixa imatge.

3f) Els adhesius / tils / textures / pintures no poden ser més gruixudes de 1.5 mm, o el gruix disponible normalment per puzles no cúbics.
3g) Els puzles poden suavitzar internament llimant o utilitzant qualsevol lubricant.
3h) Cap modificació està permesa que millori el concepte bàsic d'un puzle. Alguns exemples de millorar el concepte bàsic són: afegir nous moviments possibles, impossibilitar moviments normals, tenir més peces visibles, fer que els colors de la part de darrere del puzle siguin visibles, fer que alguns moviments es realitzen automàticament, tenir més d'un estat de resolució.
3i) Qualsevol modificació que es tradueixi en una pobra actuació o resultat d'un participant no és motiu per a un intent addicional en l'esdeveniment.
3J) Els puzles han d'estar nets i no han de tenir marques, peces elevades, fissures o altres diferències que puguin fer distingibles una peça d'una peça similar.
3k) Els puzles han de ser aprovats per un jutge abans de ser utilitzats en la competició.
3l) Els puzles cúbics han de tenir com a molt un logotip. Per al Cub de Rubik o un puzle cúbic major, el logotip ha d'estar situat en una de les peces centrals.

    * 3L1) Logos sense color (Màxim 1 logo per color) que estan gravats no es consideren logos.

3m) Tots els puzles i parts dels puzles estan permesos, sempre que el puzle compleixi amb les altres normes de la WCA.

 

Article 4: Barreja

4a) Un barrejador ha d'aplicar la seqüència de barreja.
4b) Els puzles han de ser barrejats usant un programa d'ordinador que generi aleatòriament una seqüència o posició de barreja (scramble), la qual ha de ser mantinguda en secret per a tothom excepte per als barrejadors.
4c) La mètrica estàndard per a barrejar i resoldre és la mètrica de mig gir (vegeu Article 12).
4d) Els puzles cúbics han de ser barrejats amb la cara blanca (o el color més clar per defecte) a la part de dalt i la cara verda (o la cara adjacent més fosca per defecte) a la frontal.
4e) Els participants han de resoldre la mateixa seqüència de scramble per grup de participants.
4f) El nombre de moviments per barrejar un trencaclosques ha de ser:Trencaclosques

Mida del Scramble (Mètrica de mig gir)

Programa

Cub 2x2x2

Posició aleatòria

Programa de barreges

Cub de Rubik

Posició aleatòria

Versió 4.30 o superior de Cube Explorer

Cub 4x4x4

40 moviments

Programa de barreges

Cub 5x5x5

60 moviments

Programa de barreges

Rubik's Clock

Posició aleatòria amb posició aleatòria dels botons al final

Programa de barreges

Cub 6x6x6

80 movimientos

Programa de barreges

Cub 7x7x7

100 movimientos

Programa de barreges

Megaminx

70 moviments

Programa de barreges

Square-1

40 moviments

Programa de barreges

Pyraminx

Posició aleatòria

Programa de barreges

Altres puzles

Disponible a demanar

 


Tots els programes de scramble han estat amablement proporcionades per Jaap Scherphuis (tots els puzles), Syoji Takamatsu (Pyraminx), Lluc Garrone (Pyraminx), Michael Gottlieb (Pyraminx, Square-1), Tom van der Zander (2x2x2), Clément Gallet i Stefan Pochmann (Megaminx) i Herbert Kociemba (Rubik's Cube).

 

Article 5: Defectes dels puzles

5a) Els "defectes dels Puzles" són defectes del tipus: peces que salten, trencament de fils, cargols / tapes / adhesius que es cauen.
5b) Si un defecte ocorre, el participant pot triar continuar l'intent (abans o després de reparar el defecte) o triar aturar l'intent.

    * 5B1) Si un participant tria reparar el puzle, llavors només ha de reparar les peces que han patit un defecte, i no ha d'usar peces d'altres puzles. Penalització: desqualificació de l'intent.
    * 5b2) Durant la reparació del puzle, el participant no ha de provocar intencionalment una posició més fàcil per resoldre el puzle que la que tenia abans que succeís el defecte. Penalització: desqualificació de l'intent. Penalització: desqualificació de l'intent.
    * 5b3) Si després de reparar el puzle, però durant l'intent, el participant adverteix que el puzle és irresoluble, pot desmuntar i muntar com a molt 4 peces per fer el puzle resoluble una altra vegada.
    * 5b4) Per a les modalitats a cegues, un defecte de puzle pot ser únicament reparat durant l'intent, i ha de ser fet a cegues. Penalització: desqualificació de l'intent.
    * 5b5) Si, després de l'intent, parts no funcionals del puzle segueixen amb algun defecte (com la tapa central d'un cub) o no estan plenament rotades (com la peça central d'un 5x5x5 girada al seu lloc), però d'altra banda , el trencaclosques està de manera inequívoca resolt, el trencaclosques és considerat resolt (sota criteri del jutge principal).

5c) Si un participant té un defecte de puzle, això no li dóna el dret a tenir un intent extra.

 

Article 6: Guardons / premis / honors

6a) Poden ser donats guardons, premis o honors als participants d'acord amb l'anunci establert del campionat.
6b) Els participants haurien d'estar presents en la cerimònia de guanyadors per poder rebre els guardons / premis / honors.
6b1) La cerimònia de guanyadors hauria de ser al local del campionat, celebrant abans que passi una hora des de la finalització de l'últim esdeveniment.
6c) Els guanyadors de guardons, premis o honors haurien d'estar preparats per parlar amb periodistes o qualsevol mitjà que cobreixi el campionat.
6d) L'equip de l'organització d'un campionat hauria de tenir (almenys) certificats per als guanyadors de cada categoria, signats pel líder de l'organització i pel delegat de la WCA.

 

Article 7: Entorn

7a) Els campionats es poden desenvolupar en un emplaçament interior o exterior.
7b) Els espectadors haurien d'estar com a mínim a 1.5 metres dels participants.
7c) Les llums de l'àrea de competició necessiten d'una atenció especial, preferiblement ha d'haver llum blanca, perquè els participants puguin distingir fàcilment els colors dels puzles.
7d) La temperatura de l'àrea de competició hauria d'estar preferiblement situada entre 21 i 25 graus centígrads.
7e) L'àrea de competició ha d'estar lliure de fum, i hauria de tenir un nivell raonable de soroll.
7F) El timer (cronòmetre) ha d'estar col locat directament (sense objectes sota seva) en una taula, escriptori o consola que permeti la resolució estant de peu.
7g) Els participants han de competir asseguts o de peu.
7h) L'àrea de la competició ha de tenir una àrea de participants.

    * 7h1) Els participants (o un grup de participants) que han estat cridats per competir, i només aquests participants, han d'esperar a l'àrea de competició fins que hagin acabat tots els seus intents de la ronda.
    * 7h2) Per a les modalitats a cegues, els participants de l'àrea de competició no haurien de ser capaços de veure veure els puzles dels participant que estan competint.
    * 7h3) Els participants de l'àrea de competició no han de parlar amb altres participants sobre l'estat del puzle barrejat de la ronda que s'està desenvolupant.

 

Article 8: Campionats

8a) Les directrius perquè un campionat sigui oficial segons la WCA són:

    * 8a1) L'equip de la WCA ha d'aprovar el campionat.
    * 8a2) El reglament de la WCA ha de ser complert.
    * 8a3) ha d'haver un delegat de la WCA (designat per l'equip de la WCA) atenent el campionat.
    * 8a4) El campionat ha de ser anunciat clarament, i hauria de ser anunciat com a mínim un mes abans que comenci el campionat.
    * 8a5) El campionat portar com a mínim 12 participants.
    * 8a6) El campionat ha de ser accessible per al públic.
    * 8a7) L'autèntic timer Stackmat (mínim Generation 2) ha de ser usat per mesurar el temps.

8b) Un campionat obert està obert a qualsevol persona.
8c) Un campionat tancat pot estar obert (per decisió de l'equip WCA) a:

    * Persones amb una nacionalitat específica.

Cap altra distinció està permesa per a declarar un campionat tancat.
8d) Els campionats poden tenir temps límit per ronda d'un esdeveniment, per assegurar que l'horari pugui ser complert.
8e) Si durant una ronda, un participant no resol el trencaclosques en el temps límit, llavors el seu intent pot (per decisió del jutge principal) ser aturat i desqualificat pel àrbitre. El jutge principal decideix quan el participant pot continuar la ronda, per exemple, si el temps ha estat excedit per culpa d'un "defecte del puzle".
8f) Si el reglament de la WCA no s'ha complert correctament durant un campionat, llavors l'equip de la WCA pot declarar el campionat, esdeveniments específics o resolucions específiques no oficials.

 

Article 9: Esdeveniments

9a) Els puzles les competicions dels quals estan determinades per la WCA són:

    * Tots els trencaclosques definits com puzles de Rubik;
    * Altres puzles que es barregen girant les cares, també anomenats 'twisty puzles'.

9b)Esdeveniment

Formats possibles

Format preferit per a les finals

Cub 2x2x2

'Millor de x', 'Average de 5'

'Average de 5'

Cub de Rubik

'Millor de x', 'Average de 5'

'Average de 5'

Cub 4x4x4

'Millor de x', 'Average de 5'

'Average de 5'

Cub 5x5x5

'Millor de x', 'Average de 5'

'Average de 5'

Cub 6x6x6

'Millor de x', 'Mitjana de 3'

'Mitjana de 3'

Cub 7x7x7

'Millor de x', 'Mitjana de 3'

'Mitjana de 3'

Rubik's Clock

'Millor de x', 'Average de 5'

'Average de 5'

Rubik's Magic

'Millor de x', 'Average de 5'

'Average de 5'

Rubik's Master Magic

'Millor de x', 'Average de 5'

'Average de 5'

Megaminx

'Millor de x', 'Average de 5'

'Average de 5'

Pyraminx

'Millor de x', 'Average de 5'

'Average de 5'

Square-1

'Millor de x', 'Average de 5'

'Average de 5'


9c) Els esdeveniments especials i formats oficials de la WCA que estan limitats al cub de Rubik són:Esdeveniment

Formats possibles

Format preferit per a les finals

Cub de Rubik a una mà

'Millor de x', 'Average de 5'

'Average de 5'

Cub de Rubik amb el peus

'Millor de x', 'Mitjana de 3'

'Millor de x'

Cub de Rubik: menys moviments

'Millor de x'

'Millor de x'


9d) Els esdeveniments i formats a cegues de la WCA Limita al cub de Rubik, a la cub 4x4x4 i al cub 5x5x5:Esdeveniment

Formats possibles

Format preferit per a les finals

Cub de Rubik a cegues

'Millor de x'

'Millor de x'

Cub 4x4x4 a cegues

'Millor de x'

'Millor de x'

Cub 5x5x5 a cegues

'Millor de x'

'Millor de x'

Cub de Rubik: Multiple Blindfolded

'Millor de x'

'Millor de x'

9e) Poden ser afegits nous esdeveniments oficials cada any, i també poden ser eliminats esdeveniments oficials existents.

    * 9e1) La decisió d'afegir o eliminar un esdeveniment és presa per l'equip de la WCA, depenent de l'opinió de la comunitat.

9e4) Poden desenvolupar altres esdeveniments durant un campionat, però no seran oficials i els seus resultats no formaran part dels resultats oficials del campionat.

9F) Els resultats d'una ronda són mesurats de la següent manera:

    * 9f1) Tots els resultats menors de 10 minuts, i els seus corresponents average / mitjanes es mesuren en centèsimes de segons, amb els average / mitjanes arrodonits a la més propera centèsima de segon (x.004 es transforma en x.00, x. 005 es transforma en x.01).
    * 9f2) Tots els resultats per sobre dels 10 minuts, i els seus corresponents average / mitjanes es mesuren en segons, amb average / mitjanes arrodonides al segon més proper (x.4 es transforma en x, X.5 es transforma en x + 1).
    * 9f3) Tots els resultats comptats i average / mitjanes es mesuren amb nombres naturals, amb average / mitjanes arrodonides a la desena més propera (x.04 es transforma en x.0, x.05 es transforma en X.1).
    * 9f4) DNF (Did Not Finish) és el resultat si l'intent ha estat desqualificat o no ha estat acabat.
    * 9f5) DNS (Did Not Start) és el resultat si el competidor s'ha saltat l'intent a la ronda.
    * 9f6) En les rondes tipus 'Millor de x', els participants tenen x (<= 3) intents, i es comptarà el millor intent. Hi pot haver un temps combinat límit, exemple: 30 minuts per a 'Millor de 1' o 'Millor de 2'.
    * 9f7) En les rondes tipus 'Millor de x "un DNF o DNS és el pitjor resultat del participant, si tots els resultats són DNF i / o DNS el millor resultat del participant és DNF.
    * 9f8) En les rondes tipus 'Average de 5' els participants tenen 5 intents. D'aquests 5 intents, el millor i el pitjor intent són eliminats, fent la mitjana amb els tres intents restants.
    * 9f9) En les rondes tipus 'Average de 5 ha un DNF o DNS es compta com el pitjor resultat, amb més d'un DNF i / o DNS l'average és DNF.
    * 9f10) En les rondes tipus 'Mitjana de 3' els participants tenen 3 intents, i el resultat la mitjana d'aquests 3 intents.
    * 9f11) En les rondes tipus 'Mitjana de 3' si el participant té almenys un DNF o DNS llavors la mitjana és DNF.
    * 9f12) En les rondes tipus 'Millor de x' l'ordre dels resultats està basat en el millor resultat per participant, i el menor resultat el millor.
    * 9f13) En les rondes tipus 'Mitjana de x' i 'Average de x' l'ordre dels resultats està basat en el millor average / mitjana per participant, i el menor resultat el millor.
    * 9f14) Si en les rondes tipus 'Mitjana de x' i 'Average de x' diversos participants tenen i mateix average / mitjana, llavors l'ordre d'aquests participants està basat en el millor resultat per participant, i el menor resultat el millor.
    * 9f15) Els participants amb el mateix resultat en una ronda final tenen la mateixa posició.
    * 9f16) Per l'esdeveniment del Cub de Rubik: Multiple Blindfolded l'ordre dels resultats està basat en el nombre de puzles resolts menys el nombre de puzles no resolts (la quantitat més alta és la millor). Si el resultat és menor que zero, l'intent és desqualificat.
      Si els participants tenen el mateix resultat, llavors l'ordre està basat en el temps total emprat (el temps menor és el millor).

9G) Una ronda combinada és dues o tres rondes combinades durant un espai de temps, on els resultats de rondes anteriors són comptats en rondes posteriors.

    * 9g1) Una ronda combinada es pot usar per estalviar temps en l'horari.
    * 9g2) Perquè un participant passi a la següent fase d'una ronda combinada, s'ha de triar segons la seva posició (millor de x participants) o amb resultats (tots els participants amb un resultat menor que x).

9h) La WCA ha de proporcionar el rànquing mundial de la WCA de temps individuals i els del format preferit per average / mitjana quan siguin aplicats.
9i) Els resultats dels campionats oficials de la WCA han d'estar llistat en el rànquing mundial de la WCA si les normes de la WCA han estat aplicades.

    * 9i1) Els rècords regionals estan reconeguts per al millor resultat nacional / continental / mundial.
    * 9i3) Si les normes d'un esdeveniment canvien, llavors l'antic rècord regional roman fins que sigui batut amb les noves normes.

9j) Els esdeveniments han de ser celebrats únicament durant un campionat.
9k) Si es celebra un esdeveniment, llavors tots els participants poden participar en aquest esdeveniment.
9L) Tots els participants han de competir en cada ronda durant el mateix marge de temps.
9m) Els esdeveniments han de tenir com a molt quatre rondes.

    * 9m1) Els esdeveniments que no superin els 99 participants han de tenir com a molt 3 rondes.
    * 9m2) Els esdeveniments que no superin els 15 participants han de tenir com a molt 2 rondes.
    * 9m3) Els esdeveniments que no superin els 7 participants han de tenir com a molt 1 ronda.

9o) Tant una ronda combinada com una ronda classificatòria compte com una ronda quan es computa el nombre de rondes per esdeveniment.
9p) En el cas que hi hagi més d'una ronda per a un esdeveniment, el competidor millor posicionat d'una ronda passa a la següent ronda.

    * 9p1) Per a cada ronda d'un esdeveniment, almenys el 25% dels participants no han de procedir a la següent ronda.
    * 9p2) Qualsevol dels millors x (Vegeu 9p1) competidors procedeixen a la següent ronda, o tots els competidors que superin un resultat específic (anunciat abans de la ronda).

9q) Cada esdeveniment i ronda haurien de tenir almenys dos participants.
9r) Una ronda classificatòria és una ronda d'un esdeveniment que se celebra abans de la primera ronda de l'esdeveniment.
L'objectiu d'una ronda classificatòria és deixar que participants sense rànquing o amb rànquing baix optin a classificar-se per la primera ronda d'un esdeveniment amb molts participants registrats.

    * 9r1) Quan s'anuncia el campionat l'equip organitzador ha d'anunciar:
      - Quants participants participaran en la primera ronda d'un esdeveniment.
      - El màxim nombre de participants a la ronda classificatòria d'un esdeveniment i com el participant pot accedir a la primera ronda.
      - Que average / mitjana o millor temps del rànquing de la WCA de l'esdeveniment és necessari per classificar directament a la primera ronda (o una altra ronda) de l'esdeveniment.
      - La data escollida per decidir el average / mitjana o millor temps del rànquing de la WCA de cada participant.
    * 9r2) Tots els participants d'un esdeveniment que no s'han classificat directament per a la primera ronda d'un esdeveniment, han de competir a la ronda classificatòria d'aquest esdeveniment.
    * 9r3) Hi pot haver canvis per incrementar el nombre màxim de participants en una ronda classificatòria o a la primera ronda, o es pot afegir una ronda classificatòria per a participants registrats nous. Aquests canvis s'haurien de fer com a mínim un mes abans del campionat.

9s) Si durant una ronda, un participant no acaba en el temps límit, llavors la resolució pot (per decisió del jutge principal) ser parada i desqualificada pel jutge. El jutge principal decideix quan un participant pot continuar la ronda, per exemple, si el temps s'ha sobrepassat per un defecte d'un puzle.

 

Article 10: Estat de resolució

10b) Només l'estat de repòs d'un puzle és tingut en compte, quan el timer hagi estat aturat.
10C) Els puzles poden estar en qualsevol orientació en acabar l'intent.
10d) Totes les peces d'un trencaclosques han d'estar totalment connectades al puzle, i en la seva posició específica. Excepcions: vegeu l'article 5 "defectes dels puzles".
10e) Un puzle es considera resolt quan totes les cares han estat reconstruïdes i quan totes les parts estan alineades segons certs límits.

    * 10e1) Per a cada dues parts adjacents (per exemple dues capes paral.leles adjacents d'un cub) del puzle amb un desalineament més gran que el límit descrit en l'article 10F, es considera que aquestes dues parts necessiten un moviment per a ser resoltes (mètrica del mig gir)
    * 10e2) si cap moviment és necessari per portar el puzle al seu estat resolt, el trencaclosques és considerat resolt sense penalització.
    * 10e3) Si un moviment és necessari, el trencaclosques es considera resolt amb una penalització de 2 segons.
    * 10e4) Si són necessaris més d'un moviment, la resolució és declarada DNF.

10F) Límits del desalineament dels puzles:

    * Trencaclosques amb forma cúbica: <= 45 graus Trencaclosques Amb forma Cúbica: <= 45 Graus
    * Megaminx: <= 36 graus Megaminx: <= 36 Graus
    * Pyraminx: <= 60 graus Pyraminx: <= 60 Graus
    * Square-1: <= 45 graus (U / D) o 90 graus (/) Plaça-1: <= 45 Graus (U / D) o 90 Graus (/)

Exemples:

Resolt, sense penalització 
Desalineament <= 45 °

Resolt, amb penalització
Només 2 parts adjacents estan aliniades > 45 °

No resolt
2 desalineaments > 45 °

Resolt, amb penalització
1 desalineament > 45 °

Resolt, sense penalització
Tots els desalineaments <= 45 °

Resolt, sense penalització
Desalineament <= 45 °

No resolt
2 desalineaments > 45 °

Resolt, sense penalització
Tots els desalineaments <= 45 °

Resolt, amb penalització
1 desalineament > 45 °


10g) Per al Magic (i puzles similars) el trencaclosques ha d'estar pla en la superfície. L'angle mínim que els quadrats han de tenir comparats al quadrat connectat és de 135 º.

    * 10g1) Si un o dos quadrats tenen un angle menor amb un o dos quadrats adjacents, i el trencaclosques d'altra banda està resolt, llavors el puzle es considera resolt, amb una penalització de 2 segons. En tots els altres casos el resultat és DNF.

10h) Altres puzles estan resolts acordant l'estat de resolució definit en les metes acceptades del puzle, amb les normes de cub resolt aplicades quan siguin aplicables.

 

Article 11: Incidents

11) Incidents són:

    * 11a1) Execució incorrecta dels procediments de l'esdeveniment, per membres oficials o participants.
    * 11a2) Interferències, distraccions o facilitat de distracció (com la decisió d'energia, alarma d'emergència).
    * 11a3) malfuncionament de l'equip.

11b) En cas d'un incident durant un esdeveniment el jutge principal de l'esdeveniment ha de decidir sobre el desallotjament.
11d) Si les normes de la WCA no són clares o si l'incident no està cobert per les normes de la WCA, llavors el jutge principal presa la seva decisió de manera justa i esportiva després de consultar al delegat de la WCA.
11e) En cas d'un incident, el jutge principal pot concedir a un participant altre intent, el qual reemplaça l'intent que s'estava celebrant quan l'incident va ocórrer.
11f) El jutge principal i el delegat de la WCA no han de donar suport les seves decisions amb vídeos o anàlisi de fotografies.

 

Article 12: Notació

12) Notació per al Cub de Rubik i puzles similars:

Moviments de cares:

    * 12a1) Sentit horari, 90 graus: F (cara frontal), B (cara posterior), R (cara dreta), L (cara esquerra), U (cara superior), D (cara inferior).
    * 12a2) Sentit antihorari, 90 graus: F ', B', R ', L', U ', D' (vegeu 12a1).
    * 12a3) Sentit horari, 180 graus: F2, B2, R2, L2, U2, D2 (vegeu 12a1).
    * 12a4) Sentit antihorari, 180 graus: F2 ', B2', R2 ', L2', U2 ', D2' (vegeu 12a1).

Moviments de dues capes exteriors (capa exterior més capa adjacent interior):

    * 12a5) Sentit horari, 90 graus: Fw, Bw, Rw, Lw, Uw, Dw. (Vegeu 12a1).
    * 12a6) Sentit antihorari, 90 graus: Fw ', Bw', Rw ', Lw', Uw ', Dw' (vegeu 12a5).
    * 12a7) Sentit horari, 180 graus: Fw2, Bw2, Rw2, Lw2, Uw2, Dw2 (vegeu 12a5).
    * 12a8) Sentit antihorari, 180 graus: Fw2 ', Bw2', Rw2 ', Lw2', Uw2 ', Dw2' (vegeu 12a5).

Moviments de capes interiors (capes adjacents d'únicament capes exteriors):

    * 12a9) Sentit horari, 90 graus: f, b, r, l, o, d. (Vegeu 12a1).
    * 12a10) Sentit antihorari, 90 graus: f ', b', r ', l', u', d' (vegeu 12a9).
    * 12a11) Sentit horari, 180 graus: f2, b2, r2, l2, u2, d2 (vegeu 12a9).
    * 12a12) Sentit antihorari, 180 graus: f2 ', b2', r2 ', l2', u2 ', d2' (vegeu 12a9).

Moviment de capes centrals (capes centrals de puzles amb un nombre senar de capes, dues capes centrals de puzles nombre parell de capes):

    * 12a13) Sentit horari, 90 graus: M (mateixa direcció que L), S (mateixa direcció que F), E (mateixa direcció que D). (Vegeu 12a1).
    * 12a14) Sentit antihorari, 90 graus: M ', S', E '(vegeu 12a13).
    * 12a15) Sentit horari, 180 graus: M2, S2, E2 (vegeu 12a13).
    * 12a16) Sentit antihorari, 180 graus: M2 ', S2', E2 '(vegeu 12a13).

La mètrica del mig gir (Half Turn Metric HTM) es defineix com:

    * 12a17) Cada moviment de les categories moviments de cares i moviments de dues capes exteriors es compten com a 1 moviment.
    * 12a18) Cada moviment de les categories moviments de capes interiors i moviments de capes centrals es compten com a 2 moviments.
    * 12a19) Cada rotació es compta com a 0 moviments.

12b) Les rotacions per a tots els puzles amb forma cúbica són:

    * 12b1) Sentit horari, 90 graus: [f] o z, [b] o z ', [r] o x, [l] o x', [u] o y, [d] o y'. (Vegeu 12a1).
    * 12b2) Sentit antihorari, 90 graus: [f '] o z', [b '] o z, [r'] o x', [l'] o x, [u'] o y', [d'] o y (vegeu 12b1).
    * 12b3) Sentit horari, 180 graus: [f2] o z2, [b2] o z2, [r2] o x2, [l2] o x2, [u2] o y2, [d2] o y2 (vegeu 12b1).
    * 12b4) Sentit antihorari, 180 graus: [f2'] o z2', [b2'] o z2', [r2'] o x2', [l2'] o x2', [u2'] o y2', [ d2'] o y2' (vegeu 12b1).

12c) Notació per al Square-1:
(Es deixa fixa la part més petita de la capa central en el costat esquerre de la cara frontal)

    * 12c1) (x, y) vol dir: girar la capa de dalt x vegades 30 graus en sentit horari, girar la capa de baix i vegades 30 graus en sentit horari, girar la meitat dreta del puzle 180 graus.

12D) Notació per al Megaminx (únicament notació per barrejar):

    * 12d1a) Sentit horari, 72 graus: U (cara superior).
    * 12d1b) Sentit antihorari, 72 graus: U '(cara superior).
    * 12d2) Els altres moviments s'apliquen mantenint 3 peces fixades a la part superior esquerra del puzle:
    * 12d2a) Sentit horari 72 graus moviment del puzle sencer excepte la capa de les tres peces de dalt a l'esquerra: R + (capes verticals), D + (capes horitzontals).
    * 12d2b) Sentit antihorari 72 graus, moviment del puzle sencer excepte la capa de les tres peces de dalt a l'esquerra: R-(capes verticals), D-(capes horitzontals).
    * 12d2c) Sentit horari 144 graus, moviment del puzle sencer excepte la capa de les tres peces de dalt a l'esquerra: R + + (capes verticals), D + + (capes horitzontals).
    * 12d2d) Sentit antihorari 144 graus, moviment del puzle sencer excepte la capa de les tres peces de dalt a l'esquerra: R - (capes verticals), D - (capes horitzontals).

12e) Notació per al Pyraminx:

    * 12e1) Els moviments s'apliquen amb la cara de la part de baix completament horitzontal i la cara frontal davant la persona que subjecta el Pyraminx.
    * 12e2) Sentit horari, 120 graus: U (2 capes superiors), L (2 capes de l'esquerra), R (2 capes de la dreta), B (2 capes posteriors)
      o (vèrtex superior), l (vèrtex esquerre), r (vèrtex dret), b (vèrtex del darrere).
    * 12e3) Sentit antihorari, 120 graus: U '(2 capes superiors), l' (2 capes de l'esquerra), R '(2 capes de la dreta), B' (2 capes posteriors)
      u '(vèrtex superior), l' (vèrtex esquerre), r '(vèrtex dret), b' (vèrtex del darrere).

12f) Notació addicional per als Cubs 6x6x6 i 7x7x7:
Moviments de capes dobles (2 capes exteriors):

    * 12f1) Sentit horari, 90 graus: 2F, 2B, 2R, 2L, 2U, 2D. (Vegeu 12a1).
    * 12f2) Sentit antihorari, 90 graus: 2F ', 2B', 2R ', 2L', 2U ', 2D' (vegeu 12a5).
    * 12f3) Sentit horari, 180 graus: 2F2, 2B2, 2R2, 2L2, 2U2, 2D2 (vegeu 12a5).
    * 12f4) Sentit antihorari, 180 graus: 2F2 ', 2B2', 2R2 ', 2L2', 2U2 ', 2D2' (vegeu 12a5).

Moviments de capes triples (3 capes exteriors):

    * 12f5) Sentit horari, 90 graus: 3F, 3B, 3R, 3L, 3U, 3D. (Vegeu 12a1).
    * 12f6) Sentit antihorari, 90 graus: 3F ', 3B', 3R ', 3L', 3U ', 3D' (vegeu 12a5).
    * 12f7) Sentit horari, 180 graus: 3F2, 3B2, 3R2, 3L2, 3U2, 3D2 (vegeu 12a5).
    * 12f8) Sentit antihorari, 180 graus: 3F2 ', 3B2', 3R2 ', 3L2', 3U2 ', 3D2' (vegeu 12a5).

 

Article A: Resolució de velocitat (speed solving)

A1) Els intents en esdeveniments categoritzats com Speed Solving han de seguir els següents procediments.

    * A1a) El temps límit és de 10 minuts, o menys / més gran si és anunciat abans de l'esdeveniment.
    * A1B) Per mesurar el temps es fa servir un cronòmetre, paral.lelament al Stackmat, si el temps límit és major de 10 minuts. Si el trencaclosques es resol abans de 10 minuts, es pren com a resultat el temps marcat pel Stackmat, en cas contrari es pren el temps marcat pel cronòmetre.

A2) Barreja:

    * A2a) El participant lliura el puzle al barrejador i espera en l'àrea de competició fins que li diguin per competir.
    * A2B) Un barrejador barreja el puzle d'acord amb les normes l'article 4.
    * A2c) El participant no ha de veure el puzle des que el puzle ha estat barrejat fins a la fase d'inspecció.
    * A2d) Quan s'agafa el puzle del barrejador, el jutge fa una inspecció ràpida general de la barreja del puzle. En cas de dubte el jutge contacta amb el barrejador per una revisió més detallat.
    * A2e) El jutge posa el trencaclosques després del Stackmat i el tapa completament amb un objecte.

A3) Inspecció

    * A3a) Abans de començar la resolució el participant pot inspeccionar el trencaclosques.
    * A3a1) El participant té un màxim de 15 segons per inspeccionar el puzle i començar la resolució.
    * A3b) El jutge restableix el timer i el cronòmetre.
    * A3b1) Quan el jutge i el participant acordin abans que passi un minut que el participant està preparat per començar la inspecció, el jutge diu 'PREPARAT?.
    * A3b2) Quan el participant confirma, el jutge destapa el trencaclosques transcorregut un segon. Al mateix temps el jutge posa en marxa el cronòmetre.
    * A3c) El participant pot agafar el trencaclosques durant la inspecció.
    * A3c1) El participant no ha de fer moviments. Penalització: desqualificació de l'intent.
    * A3c2) Si les peces del trencaclosques no estan perfectament alineades, aleshores el participant podrà fixar, només per alinear les cares (per cubs l'alineament no pot superar els 45 graus).
    * A3c3) El participant pot resetejar el timer abans de començar la resolució.
    * A3d) Al final de la inspecció, el participant ha de posar el puzle darrere del Stackmat, amb l'orientació i posició que desitgi.
    * A3d1) El puzle ha de romandre en l'estora, no en la part del cronòmetre del Stackmat.
    * A3d2) Quan el temps d'inspecció arribi als 8 segons, el jutge dirà '8 segons '.
    * A3d3) Quan el temps d'inspecció arribi als 12 segons, el jutge dirà 'GO' (ANEM).

A4) Inici de la resolució

    * A4b) El participant ha de posar les seves mans planes en l'àrea elevada dels sensors del Stackmat, amb els seus dits tocant els sensors i amb les palmes cap avall. Penalització: 2 segons.
    * A4b1) El participant no ha de tenir contacte físic amb el puzle abans que comenci la resolució. Penalització: 2 segons.
    * A4d) El participant començarà l'intent després de comprovar que la llum verda del timer està encesa, llavors prendrà les seves mans del timer, fent-lo funcionar.
    * A4d1) El participant ha de començar l'intent abans que passin 15 segons des del començament de la inspecció. Penalització: 2 segons.
    * A4d2) El participant ha de començar l'intent abans que passin 17 segons des del començament de la inspecció. Penalització: desqualificació de l'intent.
    * A4e) Les penalitzacions de temps a l'inici de la resolució no són acumulatives. Hi ha un màxim de 1 penalització de temps a l'inici de la resolució.

A5) Durant la resolució

    * A5a) Mentre inspecciona o resol el trencaclosques, el participant no ha de mantenir comunicació amb ningú que no sigui el jutge. Penalització: desqualificació de l'intent.
    * A5b) Mentre inspecciona o resol el trencaclosques, el participant no ha de tenir ajuda de cap objecte (que no sigui la superfície). Penalització: desqualificació de l'intent.

A6) Final de la resolució

    * A6a) El participant acaba l'intent deixant anar el trencaclosques i parant el timer.
    * A6b) És responsabilitat del participant que el timer s'hagi aturat correctament.
    * A6b1) Si el timer s'atura abans del final de la resolució, i el timer mostra un temps de 0,01-0,05 llavors l'intent és reemplaçat per un intent addicional, llevat que el competidor forci intencionalment la parada prematura del timer (cortesia del jutge principal)
    * A6b2) Si el timer s'atura abans del final de la resolució, i el timer mostra un temps de 0,06 o superior llavors l'intent és desqualificat, llevat que el competidor pugui ensenyar una evidència que el timer funcioni incorrectament.
    * A6c) El timer ha de ser aturat utilitzant les dues mans, amb les dues mans planes i les palmes cap avall. Penalització: 2 segons.
    * A6d) El participant ha de deixar anar completament el puzle abans d'aturar el timer. Penalització: 2 segons.
    * A6e) El participant no ha de tocar o moure el trencaclosques fins que el jutge hagi inspeccionat el trencaclosques. Penalització: desqualificació de l'intent.
    * A6f) El participant no ha de resetejar el timer fins que el jutge hagi escrit el resultat en el full de resultats. Penalització: desqualificació de l'intent (decisió del jutge).
    * A6g) El jutge ha inspeccionar el trencaclosques sense fer moviments o alinear cares i ha de determinar si el trencaclosques ha estat completament resolt.
    * A6h) En cas d'una discussió, cap moviment o alineament s'ha d'aplicar al puzle fins que la discussió hagi estat conclosa, fent intervenir el jutge principal si és necessari. Penalització: desqualificació de l'intent (decisió del jutge)
    * A6i) Les penalitzacions de temps al final de la resolució no són acumulatives. Hi ha com a màxim 1 penalització al final de la resolució.

A7) Administració

    * A7a) Si el jutge decideix que la resolució és correcta, el jutge diu 'OK'.
    * A7b) El jutge escriu el resultat de l'intent en el full de resultats, i firma el full amb el seu nom o signatura.
    * A7b1) En cas de penalització, el jutge escriu el resultat que apareix en el timer, seguit de la penalització (Exemple formal: 17.65 + 2 = 19.65).
    * A7c) El participant és responsable de comprovar el resultat del full immediatament després que el jutge l'hagi escrit.
    * A7d) Si el jutge dóna una penalització, llavors el jutge diu 'PENALITZACIÓ'. El participant ha de signar el full de resultats.
    * A7e) Si el resultat és DNF, llavors el jutge diu 'NO ACABAT'. El participant ha de signar el full de resultats.
    * A7f) Al final de la ronda d'un participant el jutge dóna el full de resultats al anotador de resultats.

 

Article B: Resolució a cegues

B1) El procediment estàndard es realitza com és descrit en l'article A (Speed Solving).
A continuació es descriuen normes addicionals / especials per a la resolució a cegues.

    * B1a) No hi ha fase d'inspecció.
    * B1b1) Els competidors han de portar els seus propis blindfolds (vengui que cobreix els ulls).
    * B1b2) Els blindfolds han de ser comprovats pel delegat de la WCA abans del seu ús en competició.
    * B1c) Els competidors no han de tocar parts interiors d'un puzle. Penalització: Desqualificació de l'intent.
    * B1d) La fase de resolució ha de ser realitzada amb un puzle amb tils, adhesius o pintures, sense textures diferents o marques.

B2) Començament de la resolució

    * B2a) El jutge restableix el timer i el cronòmetre.
    * B2B) El participant ha de posar les seves mans planes en l'àrea elevada dels sensors del Stackmat, amb els seus dits tocant els sensors i amb les palmes cap avall. Penalització: 2 segons.
    * B2c) El participant no ha de tenir contacte físic amb el puzle abans que comenci l'intent. Penalització: 2 segons.
    * B2d) El participant comença l'intent traient les seves mans del timer, fent-lo funcionar.
    * B2d1) El participant ha de treure l'objecte que tapi el puzle, després de fer funcionar el timer.
    * B2E) Quan s'usi un cronòmetre paral.lelament al Stackmat, el jutge farà funcionar el cronòmetre quan el participant comenci l'intent.

B3) Memorització

    * B3a) Durant la memorització i resolució el participant pot agafar el puzle.
    * B3b) El participant no ha de prendre notes. Penalització: desqualificació de l'intent.

B4) Durant la resolució

    * B4a) Després de la memorització el participant es posa el blindfold (vengui que cobreix els ulls).
    * B4b) El participant no ha d'aplicar moviments al puzle abans que s'hagi posat perfectament a la venda.
    * B4c) Durant tota la resolució el jutge ha de posar un full de paper o un objecte similar entre la cara del participant i el trencaclosques, llevat que el trencaclosques estigui en una posició que sigui impossible de veure per part del participant.
    * B4d) El participant no ha de mirar l'estat del puzle durant la resolució. Penalització: desqualificació de l'intent.
    * B4e) El participant pot treure i col locar el blindfold fins que s'apliqui el primer moviment al puzle.

B5) Final de la resolució

    * B5a) Quan es fa servir el Stackmat, el competidor acaba l'intent deixant anar el trencaclosques i parant el temps.
    * B5b) Quan s'usa un cronòmetre, el participant acaba l'intent posant el puzle en la superfície i notificant al jutge que l'intent ha acabat. En aquest moment el jutge per al cronòmetre.
    * B5c) El participant es pot treure el blindfold abans d'aturar el temps, però després d'haver-se tret el blindfold no podrà aplicar cap moviment al puzle. Penalització: desqualificació de l'intent.

 

Article C: Resolució amb una mà

C1) El procediment estàndard es realitza com és descrit en l'article A (Speed Solving).
A continuació es descriuen normes addicionals / especials per a la resolució a una mà.

    * C1a) Durant la resolució, el participant ha d'usar només una mà. Penalització: desqualificació de l'intent.
    * C1b) Durant la resolució, cap altra part del cos o de qualsevol objecte que no sigui la superfície ha de tocar el trencaclosques. Penalització: desqualificació de l'intent.
    * C1b2) Si un "defecte del puzle" passa, i el participant decideix reparar-lo, llavors la reparació s'ha de fer amb una mà, l'ús de la superfície és opcional. Penalització: desqualificació de l'intent.
    * C1c) Durant la resolució, si un participant toca el puzle amb una mà, no ha de tocar el trencaclosques amb l'altra mà. Penalització: desqualificació de l'intent.

 

Article D: Resolució amb els peus

D1) El procediment estàndard es realitza com és descrit en l'article A (Speed Solving).
A continuació es descriuen normes addicionals / especials per a la resolució amb els peus.

    * D1a) El participant ha de fer la resolució estant assegut en una cadira, assegut a la superfície o de peu.
    * D1b) Durant la inspecció i la resolució el participant ha d'usar només els seus peus (amb o sense mitjons) i la superfície. Penalització: desqualificació de l'intent.
    * D1c) Cap part del cos o objecte ha de tocar el trencaclosques. Penalització: desqualificació de l'intent.

D3) Començament de la resolució

    * D3A) El participant ha de posar els peus en els sensors del Stackmat.
    * D3b) El participant ha de treure els peus dels sensors del Stackmat per començar la resolució.

D4) Final de la resolució

    * D4a) Els participants han de parar el cronòmetre posant els peus en els sensors del Stackmat.

 

Article E: Resolució en menys moviments (Fewest moves)

E1)Les normes són com estan descrites en l'article A (Speed Solving).
A continuació es descriuen normes addicionals / especials per a la resolució en menys moviments.

    * E1A) La longitud màxima d'una solució és 80 (moviments i rotacions).

E2) Procediment per a la resolució en menys moviments:

    * E2a) El jutge li passa a cada participant una seqüència de barreja en un full en què aparegui el cub barrejat. El jutge posa en marxa el cronòmetre i diu 'Ja'.
    * E2b) El participant té 60 minuts per a resoldre la barreja amb el mínim possible de moviments.
    * E2b1) Un jutge anunciarà el temps restant després de 30 minuts, 50 minuts, 55 minuts i 59 minuts, i 'Stop' als 60 minuts.
    * E2c) Al final dels 60 minuts el participant ha de tenir la seva solució escrita clarament per al jutge, usant la notació acordada en l'article 12. Pena: desqualificació de la ronda.
    * E2d) La mètrica per mesurar la longitud de la solució és la mètrica del mig gir.
    * E2e) La solució del participant no ha d'estar de cap manera relacionada amb la seqüència de barreja. Penalització: desqualificació de l'intent.
    * E2f) El participant ha de ser capaç de donar una explicació clara de la solució.

E3) El participant pot fer servir els següents objectes: paper i boli (ambdós subministrats pel jutge), 3 cubs (del participant), il·limitats adhesius de colors (del participant).

    * E3a) Penalització per usar altres objectes: desqualificació de l'intent.

 

Article F: Resolució del Clock

F1) El procediment estàndard es realitza com és descrit en l'article A (Speed Solving).
A continuació es descriuen normes addicionals / especials per a la resolució del Clock.
F2) barreja

    * F2a) Després de barrejar el jutge posa el trencaclosques després del Stackmat de peu.

F3) Inspecció

    * F3a) Després de la inspecció el participant posa el trencaclosques després del Stackmat de peu.

 

Article G: Resolució de Magic (i puzles similars)

G1)El procediment estàndard es realitza com és descrit en l'article A (Speed Solving).
A continuació es descriuen normes addicionals / especials per a la resolució del Magic.

    * G1a) Els competidors no han de fer servir el timer per practicar entre intents oficials. Penalització: desqualificació de l'intent.

G2) barreja

    * G2a) El puzle no es barreja.
    * G2b) El puzle no és tapat pel jutge.

G3) Inspecció

    * G3a) No hi ha fase d'inspecció.

G4) Començament de la resolució

    * G4a) Els puzles han d'estar completament plans sobre la superfície, amb qualsevol dels dos costats a la part superior.

 

Article H: Resolució de varis cubs a cegues (multiple blindfolded solving)

H1) El procediment estàndard es realitza com és descrit en l'article B (Resolució a cegues).
A continuació es descriuen normes addicionals / especials per Multiple Blindfold.

    * H1a) El participant ha de dir abans que comenci l'esdeveniment tots els puzles (> 1) vol resoldre a cegues per a cada intent.
    * H1a1) Un participant no ha de canviar el nombre de puzles un cop començat l'esdeveniment.
    * H1a2) El nombre de puzles elegits pel participant s'ha de mantenir en secret fins que comenci l'esdeveniment.
    * H1B) El temps màxim de memorització i resolució permès per cub és de 10 minuts, mesurats amb un cronòmetre.
    * H1b1) Quan el temps total conclou, l'intent s'atura i es compta el nombre de puzles resolts i no resolts.
    * H1c) El temps màxim total per a tots els cubs és 60 minuts.

 

Article Z: Normes opcionals

El propòsit de les normes opcionals és el de donar oportunitats extres per administrar campionats. L'equip organitzador d'un campionat pot decidir aplicar una o més de les següents normes opcionals.
L'aplicació de normes opcionals en un campionat ha de ser aprovada per l'equip de la WCA.

Z1) L'equip organitzador pot recollir tots els puzles per barrejar "durant el registre".
Z2) L'equip organitzador pot limitar el nombre d'esdeveniments per participants.
Z3) L'equip organitzador pot escollir participants que es classifiquin directament per a certes rondes, basant-se en resultats de certs campionats.
Z4) L'equip organitzador pot limitar el nombre de competidors per esdeveniment (el primer que arriba Partic, o basat en temps de classificació o basats en posició en el rànquing mundial de la WCA).
Z5) L'equip organitzador pot restringir als participants a no participar en certs esdeveniments combinats.

 

Font: http://www.worldcubeassociation.org/regulations