Dónde comprar

Aquesta secció de la pàgina està dedicada a informar sobre on es pot trobar i comprar cada cub o coses relacionades (ja sigui en botigues físiques o en botigues online) a Catalunya.

Esta sección de al página está dedicada a imformar sobre dónde se puede encontrar y comprar cada cubo o cosas relacionadas con él (ya sea en tienas físicas como en tiendas online) en Cataluña.

                                  

Botigues online                                                           Botigues físiques