Aresta a l'slot i vèrtex a la cara superior

32

 R U' R' F' U2 F

33

 (R U R' U')(R U R' U') (R U R' U')

34


               
 U' R U R' U F' U' F

      

35


 

 U' R U' R' U2 R U' R'

36

 U F' U' F U' R U R'

37

 U F' U' F U2 F' U F